Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Recenze   Návody   Downloady   Tipy&Triky   Cheaty   Screenshots   Wallpapers

Batman: Arkham Asylum

Návody:

Žánr: Akční                                                                      Výrobce: RockSteady Studios

Batman: Arkham Asylum - Návod - 2.část

9. Botanical Gardens

Glasshouse Entrance
V chodbe pred vami sú 3x Jokerove zuby. Napravo, aj naľavo je výklenok, oba vedú pod vás, tak je jedno ktorý zvolíte. Jeden vyberte a prelezte šachtou pod podlahu. Tam nájdete kamennú tabuľu, Arkham Chronicles 13. Vráťte sa naspäť hore. V miestnosti pred vami je napravo na lavičke nahrávka Poison Ivy 1.
Is the number up for these guards?
Naľavo, v tejto istej miestnosti sú dve mŕtvoly strážcov. Jedna na lavičke, druhá nad ňou. Sú naaranžované tak, aby to vyzeralo, že čítajú knihy. Zamerajte ich, vyriešite túto hádanku.
V detektívnom móde sledujte stopy Harley Quinn. Pokračujte k dverám. Sú pred nimi dvaja strážci so zbraňami. Vyraďte ich útokom, alebo multi Batrangmi. Keď je po nich, použite na ovládací panel na stene dešifrovač a vyraďte silové pole. Prejdite dverami.

Botanical Glasshouse
Tu vás čaká päť ozbrojených nepriateľov. Prvého môžete dostať hneď potichu, je pri vás. Všetci majú sledovacie obojky, takže musíte byť opatrný, lebo hneď ako niekoho vyradíte, tak to zistia. Máte tu sochy na vešanie sa, takže si dajte na čas a pomaly ich postupne vyraďte.
What time is tea time in Wonderland?
Od vstupu do tejto miestnosti choďte naľavo hore schodmi. Neďaleko rebríka je vo výklenku čajová súprava. Zamerajte ju, čím splníte túto hádanku a získate profil Mad Hatter.
Hneď vedľa čajovej súpravy je pokop v podlahe. Vlezte do šachty pod ním a tam nájdete Riddlerovu trofej. Potom choďte dole za veľkú sochu. Za ňou je rozbiteľná stena, za ktorou je Riddlerova trofej.
Potom len opustite miestnosť dverami na poschodí, kam vás navádzajú aj Harleyine stopy.

Flooded Corridor, Botanical Glasshouse, Statue Corridor
Po vstupe do miestnosti zelektrizuje Joker vodu, takže sa nemáte ako dostať na druhú stranu. Treba odpojiť elektrinu. V detektívnom móde si všimnite káble vedúce od vody naspäť do predošlej časti. Vráťte sa tam a sledujúc káble zídite o poschodie nižšie a do malých dverí. Ste v Statue Corridor. Pred vami sú 3x Jokerove zuby (jedny pred sochou, druhé za ňou a tretie v chodbe). Na lavičke za sochou je nahrávka Poison Ivy 2.
Remember this Waynes? How could anyone forget?
Na lavičke pred sochou je malá tabuľa na pamiatku Wayneových rodičov. Zamerajte ju v približovacom móde a splníte túto hádanku. Získate profil Thomas Wayne / Martha Wayne.
Pokračujte v sledovaní káblov a prejdite ďalšími dverami.

Glasshouse Generator Room
V miestnosti je skupina nepriateľov. Porazte ich. Na stoličke je ich zajatec, Carl Todd. Osloboďte ho a pohovorte si. Na ovládacom paneli za ním je nahrávka Poison Ivy 3. Naľavo od Carla sa vyháknite hore na plošinu pri silovom poli. Za ním je na stene ovládací panel. Použite váš dešifrovač s vylepšeným dosahom (už predtým som odporúčal ho kúpiť) a vyraďte silové pole. V miestnosti za ním je naľavo Riddlerova trofej a napravo je Riddlerova tajná mapa.
Naľavo od Carla je aj ovládací panel k elektrine, no Joker naň nastražil pascu, takže ho nemôžete použiť priamo. Použite naň váš dekodér. Panel má tri zámky a musíte nájsť vašim dešifrovačom teda tri správne signály po sebe a na každý máte istý čas, hore na displeji vášho šifrovača vidíte, ako vám čas ubúda. Keď odomknete všetky tri zámky, odpojíte elektrinu.

Statue Corridor, Botanical Glasshouse, Flooded Corridor
Prejdite predošlými dvoma časťami naspäť a vojdite do Flooded Corridor. Prejdite vodou na druhú stranu k vchodu, ktorý Joker zasypal. Vedľa trosiek (aká náhoda) je ventilačka. Vytiahnite kryt a vlezte do nej.
The Ratcatcher needed more than just his charm to lead his amry.
Ako budete postupovať ventilačkou, tak na jednom mieste budú mreže pod vami a cez ne uvidíte knihu s maskou a rukavicami. Zamerajte ich v detektívnom móde a vyriešite túto hádanku. Získate aj profil Ratcatcher.
Pokračujte ventilačkou. O chvíľu ste na rázcestí. Najprv choďte doprava, tam je Riddlerova trofej. Potom pokračujte vľavo a vylezte von. V miestnosti odpáľte výbušným gelom rozbiteľnú stenu a prejdite dverami.

Abandoned Chamber
Vo veľkej hale zoskočte dole. Choďte naľavo popri vodopádoch a za nimi doprava. Tam je na podlahe poklop. Vlezte do šachty pod ním a prejdite ňou. Vylezte von a vezmite si Riddlerovu trofej. Vráťte sa šachtou opäť von. Vedľa skočte do kanála. Mreže, cez ktoré voda vyteká, sú vylomené, tak sa zohnite a vlezte do kanála a na konci je Riddlerova trofej.
Potom vyjdite hore schodmi. Oproti nim je plošina s dverami vedúcimi ďalej. Vy skočte na plošinu naľavo od vás, tesne pri stĺpe. Z nej skočte na plošinu oproti nej, vybehnite hore k stene, zachyťte sa rímsy, rúčkujte doprava a vylezte nad vodopád. Otočte sa a skočte na plošinu oproti vodopádu. Napravo je rampa zavesená na lane. Preseknite lano Batrangom a prejdite po rampe. Na druhej strane len preskočte na plošinu oproti a na nej je Riddlerova trofej.
This challenge can only be seen by those with a different view of life.
Vráťte sa na rampu, ktorú ste zhodili preseknutím lana. Pri rampe je stena obrastená machom. Zachyťte sa na nej a rúčkujte doľava. Vylezte na plošinu a choďte na jej koniec (musíte sa zohnúť a podliezť cez dieru). Na konci tejto plošiny vidíte trištvrtinu otáznika. Pod ním je na plošine, po ktorej ste išli, ešte jeho kúsok. Nasmerujte si pohľad tak, aby tvorili celok a potvrďte detektívnym módom. Hádanka vyriešená. (Pre orientáciu, ak stojíte čelom k plošine, po ktorej ste šli k vodopádu, tak naľavo je vodopád, napravo dvere vedúce von a otáznik rovno pred vami. Za vami je rampa, ktorú ste zhodili.).
Z miesta, kde ste vyriešili hádanku, skočte na stenu pred vami a zachyťte sa rímsy. Rúčkujte doľava a na konci vylezte hore. Je tam kamenná tabuľa, Arkham Chronicles 14. Potom sa vráťte dole a vyjdite druhými dverami z haly.

Flooded Corridor (2)
Ste na druhej strane Flooded Corridoru. Vylezte hore a von. Tu porazte dvoch nepriateľov a pohovorte si Jordanom Fraserom, ktorého ste zachránili.
This looks like all the king´s horses trampled all the king´s men.
Potom choďte chodbou napravo od Jordana. Na lavičke tu uvidíte nejaké bábky. Zamerajte ich a splníte túto hádanku a získate profil Humpty Dumpty. Cesta ďalej je zasypaná, ste teda na druhej strane závalu, ktorý ste chceli obísť.
Is this a tribute to what a mad dog left behind?
Potom sa vráťte a choďte za Jordanom dole schodmi k soche. Hlava sochy je zrazená pri jej nohách a na tabuľke s menom „Constance Arkhamová“ je dopísané „Mad Dog“. Zamerajte si plaketu a vyriešite túto hádanku.
Na lavičke vedľa sochy je nahrávka Poison Ivy 4. Potom len prejdite dverami.

Aviary
V tejto hale uvidíte, že majú rukojemníkov v klietkach a Joker svojim mužom oznámi, že ak vás zbadajú, alebo ako zapípa sledovací obojok (teda ak niekoho vyradíte, hoci aj potichu), tak ich majú zabiť. Musíte teda najprv dostať nepriateľa v kontrolnej miestnosti.
Pomaly sa presúvajte vpred. Pred vami je na konci nepriateľ, ktorý sleduje vašu trasu. Naľavo pred ním je ventilačka. Keď sa nepozerá, prebehnite k nej a vlezte dnu. Vylezte úplne hore a vylezte ďalšou ventilačkou na plošinu nad nepriateľmi. Skočte na plošinu k strážcovi naľavo od vás, ale samozrejme tak, aby vás nevidel a aby ste ho ani neomráčili. Pokračujte doľava. Oproti vidíte plošinu s ďalšou ventilačkou. Sledujte plošinu so zábradlím povyše vás. Chodí po nej ďalší nepriateľ. Vyhákujte sa k zábradliu, ale nepreliezajte ho. Len prerúčkujte doprava a spustite sa na plošinu s ventilačou. Vyberte kryt a vlezte do nej. Vylezte za ňou úplne hore a dostanete sa nad kontrolnú kabínu. Vystriehnite si nepriateľa, zlezte dole a vyraďte ho. Máte tu aj 3x Jokerove zuby.
Potom len dorazte zvyšných troch. Sú na rôznych poschodiach, takže nie je problém ich potichu dostať. Keď sú vyradení, automaticky spustíte klietky s rukojemníkmi. Luke Curtis a Robert Striling vyjdú von. Pri nich je na lavičke nahrávka Poison Ivy 5. Pohovorte si s nimi.
There´s no closet in the Gardens, so someone is using the roof instead.
Na stene oproti plošine s klietkami a oboma doktormi si všimnite kostru. Musíte ju zamerať približovacím módom (a aj tak musíte ísť bližšie, z plošiny s doktormi je to stále ďaleko na vyriešenie). Zamerajte tú kostru detektívnym módom a vyriešite túto hádanku a získate profil Killer Moth.
Potom sledujte od vstupných dverí v detektívnom móde Quinnine odtlačky. Dovedú vás nad prvý rebrík naľavo ku kovovej doske, ktorá je plná jej odtlačkov. Preskúmajte ju a odsuňte ju. Nájdete za ňou ovládací panel. Vyraďte ho vaším dešifrovačom. Tak, ako keď ste odpájali elektrinu, aj tu musíte vyradiť tri zámky v časových limitoch. Keď to zvládnete, otvoria sa vám tajné dvere. Prejdite nimi.

Titan Production Facility
Tu vás čaká boj s dvoma zmutovanými obrami. Postup je podobný ako pri predošlých. Uhýbajte sa mŕtvolám, ktoré po vás budú hádzať. Keď sa na vás rozbehnú, hoďte po nich Batrang, aby ste ich oslepili a uskočte im z cesty. Oni narazia do steny, čo ich trochu omráči. Keď sú omráčtení, môžete im dať pár rán, ale veľa to nezmení. Keď ich omráčite viackrát, tak na chvíľu môže jeden z nich padnúť na kolená. Vtedy na neho skočte a začnite ho biť, Batman mu automaticky skočí na chrbát a obor začne zúrivo mávať rukami okolo seba a ak zasiahne druhého obra, tak mu samozrejme odoberá zo života. Takže len oslepovať, uhýbať sa, občas udrieť a keď sú na kolenách skočiť na nich.
Po boji použiť dešifrovač na ovládací panel na stene pri bráne. Jeho vyradením spustíte bránu, no pred vami je priepasť, keďže Joker predtým zdvihol most. Batman si zavolá svoj tryskáč a nechá si priviesť Line Launcher. Toto zariadenie vám umožní prekonávať veľké vzdialenosti. Proste zameráte na cieľ za nejakou priepasťou a spustíte sa po lane na druhú stranu. Pozrite sa na dvere. Napravo od nich je výklenok, v ktorom je Riddlerova trofej. Presuňte sa s novou hračkou najprv tam. Potom sa vráťte na plošinu, kde ste porazili obrov a potom sa presuňte s touto hračku k dverám.

Aviary, Flooded Corridor (2)
Vráťte sa do Aviary, len ním prejdite a naspäť do Flooded Corridor. Oproti vám vidíte za priepasťou Riddlerovu trofej. S novou hračkou sa za priepasť ľahko dostanete. Vezmite si trofej a máte tu aj 3x Jokerove zuby. Sú tu aj dvere, ktorými prejdite. Za nimi vás čaká len scénka s Poison Ivy. Zistíte, že na protijed proti Jokerovmu toxínu potrebujete rastlinu, čo rastie v cele Killer Croca. Potom sa vráťte k priepasti. Za tou je skupina nepriateľov. Line Launcherom sa k nim vráťte a porazte ich. Teraz sa treba vrátiť von.

Abandoned Chamber, Flooded Corridor, Botanical Glasshouse, Glasshouse Entrance
Keďže je prechod stále zasypaný, tak sa vráťte cez šachtu do Abandoned Chamber. Na prízemí je schovaný jeden blázon. Preskočte na plošinu pred vami, zbehnite dole schodmi, druhými vybehnite hore a z nich skočte na plošinu s dverami. Vráťte sa šachtou do Flooded Corridor. Tam nepriatelia na druhej strane vody opäť zapli elektrinu. Teraz vám to však už je jedno. S Line Launcherom sa k nim presuňte a porazte ich. Prejdite do Botanical Glasshouse. Tu sú opäť nepriatelia so zbraňami. Raz ste už túto miestnosť čistili, takže to máte natrénované. Zbavte sa ich a prejdite do Glasshouse Entrance. Pri vstupe máte 3x Jokerove zuby. Pokračujte k východu. Ozve sa Joker, zistíte, že dal Ivy mutačnú látku a hneď vidíte, že to nedopadlo najlepšie a nejaké korene vám zablokujú východ. Skočte do diery pod nimi, choďte doprava a vyhákujte sa hore. Obišli ste ich a ste pred dverami. Vyjdite von.


10. Arkham Outside, pátranie po Crocovi

Arkham East
Vonku je to tiež pekne prerastené rastlinami. Väčšina je len dekoračná, či blokujúca, ale sú tu aj veľké kvety, ktoré ako uvidíte v kratučkej scénke, vypúšťajú útočné spóry. Keď sa k nim priblížite, vždy jeden vypustia a ten sa na vás automaticky vrhne. Môžete spóru zničiť v pohode Batrangom a potom zničiť aj samotnú rastlinu, aby vás viac neobťažovala. Ak sa k rastline priplížite, môžete ju zničiť skôr, než spóru vypustí. Ak k nej dobehnete a hneď ju necháte ničiť, spóru stihne vypustiť. Tiež sú tu štyria noví blázni, tak sa ich zbavte. Pri soche správcu sú 2x Jokerove zuby. Choďte k vstupu do Sídla. Vchod blokujú korene, tak choďte tak, ako posledne. Vyhákujte sa na striešku nad vchodom a cez ventilačku hupnite dnu.

Mansion Entrance Hall, Main Hall, Arkham East
Line Launcherom sa presuňte na druhú stranu miestnosti. Tam sa vyhákujte hore do ventilačky a prejdite ňou do ďalšej miestnosti.
V hlavnej hale skočte na balkón napravo. Prejdite trochu vpred a Line Launcherom sa presuňte na balkón na druhej strane. Prejdite ním na koniec a skočte dole na schody. Nad nimi sú na terase Zach Franklin, Kevil Liew a Aaron Cash. Pohovorte si s ním a povie vám, kde držia Killer Croca, ktorého úkryt potrebujete na vyriešenie problému s Jokerovým toxínom. Musíte sa vrátiť do Intensive Treatment.
Vráťte sa von, tak ako ste sem prišli a prejdite do Severnej časti. V spojujúcom tuneli vás čaká 8 nepriateľov prezlečených za strážcov. Porazte ich a prejdite.

Arkham North
Tu vás čaká pár bláznov a ďalšie rastliny. Vchod do budovy blokujú rastliny. No na terase nad budovou vidíte ostreľovača. Terasa má okolo ostne, takže sa na ňu nemôžete vyhákovať a ani susedné strechy nie sú dosť vysoké na to, aby ste sa tam mohli zniesť. Choďte na strážnu vežu naľavo. Pozor, aby vás nezbadal ostreľovač. Z veže použite Line Launcher a preneste sa priamo na terasu k ostreľovačovi. Vyraďte ho. Máte tu aj 3x Jokerove zuby. Potom len vstúpte do budovy.


11. Intensive Treatment (2), Cesta za Crocom

Maintenance Access
Pred vami je pár prekážok a popod ne vedie ventilačná šachta. Tá spája obe strany (kam sa dostanete aj vrchom), no vedie aj ďalej. Najprv prejdite úplne dozadu, tam je Riddlerova trofej. Potom vlezte do ventilačky a prejdite ňou do susednej časti miestnosti (dá sa tam dostať aj zvrchu, z jedného potrubia). Vo vedľajšej časti choďte k ventilačke na stene, vytrhnite kryt a vlezte dnu. Pokračujte až do veľkej haly, ktorú ste už kedysi navštívili.

Intensive Treatment Lobby
Čaká vás tu šesť ozbrojených nepriateľov. Joker už odhalil vašu fintu a na sochy umiestnil výbušniny. Môžete sa vyhákovať, no socha tak za dve sekundy vybuchne, takže vám je to na nič a viac už ju nemôžete použiť. Takže musíte všetkých dostať potichu a na zemi. Nie je to až taký problém. Proste si niekoho vystriehnite, priplížte sa k nemu, alebo ho omráčte Batrangom, či Batclawom a uspite. Utečte a kým sa ostatní presunú k telu (áno, stále majú lokalizačné obojky), tak si vystriehnite ďalšiu obeť.
Keď všetkých vyradíte, choďte do centrálnej miestnosti. Tam použite na ovládací panel na stene dešifrovač (opäť je tu pasca, takže tri zámky v časovom limite) a jeho vyradením vypnete silové pole pri dverách dole na prízemí. Prejdite nimi.

Cell Block Transfer
Kráčajte chodbou, až kým vás nezasiahne známy plyn. Nasledujú scény vašej mysle postihnutej toxínom. Kráčajte popri vašom tele, až kým vás nezastrelia. Potom zvoľte „opakovať“ misiu a preberáte sa opäť v Scarecrowovom svete vízií. Prebehnite chodbou pred vami. Na konci pri „Batmanovi“ pojedajúcom krysu použite Line Launcher, aby ste sa presunuli na druhú stranu.
Tu vás už čaká klasický beh okolo Scarecrowa. Keď sa nepozerá, prebehnite na druhú stranu (preskočiť dieru, prípadne sa schovať za generátorom, ak nestíhate). Tu porazte ďalších kostlivcov. Potom prebehnite ďalej. Opäť si vystriehnite, keď sa nepozerá a vylezte hore, schovajte sa za generátor a bežte ďalej. Tu máte zase pár voľných plôch a pár miest na ukrytie, len lineárne prebehnite vyhýbajúc sa pohľadu Scarecrowa. Pri jednej časti je pohyblivý kus železa, musíte prebehnúť popri ňom. Tam vylezte hore a schovajte sa haraburdy. Potom bežte a skočte na kovovú konštrukciu. Tá sa s vami spustí dole, vyhákujte sa na susednú a pokračujte ďalej. Tam ste už tesne pri reflektore, tak si vystriehnite čas na beh, dobehnite k nemu a použite ho.
Žiaľ, ešte nie je koniec. Opäť ste vo víziách. Porazte kostlivcov pri vás. Po ich porazení sa rozsvieti jeden z troch reflektorov. Porazte druhú skupinu (ktorú tvorí jeden obor, no jedna finta ako na predošlých a vyradíte ho. Batrang pri rozbehu a úskok.) pre druhý reflektor a tretiu pre tretí. Keď zapálite tretí reflektor, namierte ho na Scarecrowa a konečne ho porazíte.
Teraz by ste ho mali prenasledovať, no ešte môžete preskúmať túto oblasť.
Hook up with your relatives before you´re transferred out of here.
Choďte do juhovýchodnej časti (do pravej chodby z týchto dvoch). Je tam prechod blokovaný silovým poľom, pri ktorom je tabuľa s nápisom „Aaron Cash“. Vyraďte ho použitím dešifrovača na ovládací panel. Vojdite dovnútra a na stole je fotka Casha s rodinou. Zamerajte ju približovacím módom a potvrďte detektívnym módom, čím vyriešite túto hádanku.
Pokračujte ďalej pravou chodbou a na konci sú druhé dvere blokované silovým poľom. Ovládací panel je na stene za nimi (potrebujete predtým spomínané vylepšenie dešifrovača). Vyraďte pole a vnútri nájdete nahrávku Harley Quinn 3. Pokračujte chodbou k výťahu, ktorým utiekol Scarecrow.

Secure Transit
Napravo vybehnite do miestnosti nad vami a hore je nahrávka Harley Quinn 4. Potom sa zneste dole šachtou. Ešte sa môžete zastaviť po bonusy. Dá sa ísť aj zhora, no ľahšie sa mi to opíše pri opätovnej ceste nahor.
Dr. Jonathan Crane plans on elevating fear to new depths.
Úplne dole skočte do ľavej výťahovej šachty. V nej vlezte do ventilačnej šachty a v nej zahnite doprava. Tam je nejaká tajná miestnosť, v ktorej na stene uvidíte tabuľu s plánom. Zamerajte ju detektívnym módom a vyriešite túto hádanku.
Vráťte sa hore a choďte napravo ku schodom. Nad nimi sa vyhákujte hore na kovovú konštrukciu. Z nej skočte smerom naspäť a zachyťte sa rímsy. Rúčkujte doprava a vlezte do šachty. Keď z nej vyleziete, vyhákujte sa dvakrát nahor. Hore na konštrukcii je pred vami plošina, na ktorú treba preskočiť (kade ste na začiatku hry aj išli). Otočte sa doľava, je tam na stene oproti ventilačka. Batclawom vytrhnite kryt, preskočte tam a vezmite si Riddlerovu trofej. Skočte naspäť a z plošiny, na ktorej ste, skočte na susednú plošinu (v podstate pokračujete nahor). Vylezte vyššie, preskočte potrubie, podlezte potrubie, zahnite doľava a uvidíte dve rozbiteľné steny. Za pravou nie je nič, no za ľavou je Arkham Chronicles 15.
Vráťte sa úplne dole na spodok tejto výťahovej miestnosti. Tam vybehnite po schodoch do miestnosti s tromi nepriateľmi. Jeden má zbraň, tak využite Batclaw, či Batrang. Porazte ich. Na stene je ovládací panel. Vyraďte ho vaším dešifrovačom. Tak ako keď ste odpájali elektrinu, aj tu musíte vyradiť tri zámky v časových limitoch. Tým otvoríte bezpečnostný poklop výťahovej šachty. Skočte dole a porazte pár nepriateľov. V ich blízkosti sú aj dve skrinky so zbraňami, po ktoré sa môžu rozbehnúť, tak pozor na to. Po ich porážke vybehnite po schodoch do malej miestnosti a na stole je tam Riddlerova tajná mapa.
Môžete ešte trocha preskúmať túto budovu, keď ste získali mapu. Na prízemí (kde ste odpájali ovládací panel) je dvojo dverí. Jedny zamknuté, druhé nie. Prejdite nimi.

Transfer Loop
A top hat and tails is the only dress code for this party in the north.
Choďte chodbou rovno k fotke správcu Sharpa. Zahnite doprava a choďte chodbou a na ľavej strane uvidíte dvere s mrežami „Emergency Shutdown“. Takýchto dvier je tu hromada, ale tieto jediné sú pootvorené. Zohnite sa a vojdite do nich. Na stene je plagát s Tučniakom „Iceber Lounge“. Zamerajte ho a splníte túto hádanku.
Pokračujte chodbou ďalej na východ. Dôjdite k dvom telám, pri ktorých je na stene počmáraný obraz správcu Sharpa. Nad ním je na stene ventilačka. Vyhákujte sa hore na potrubie, Batclawom vytrhnite kryt a vlezte tam. Nájdete Arkham Chronicles 16. Odtiaľto prejdite neďalekými dverami do susednej časti.

Decontamination
Prejdite k miestnosti uzavretej silovým poľom. Na stene je ovládací panel, ktorý vyraďte dešifrovačom. Vnútri je na stole nahrávka Harley Quinn 5. Vylezte hore rebríkom v miestnosti a hore je Riddlerova trofej. Pokračujte dverami ďalej.

Processing Corridor, Patient Pacification Chamber
Toto je len na prechod. Vydajte sa chodbou a vyraďte silové pole, ktoré vám tu už dávno blokovalo cestu. Prejdite chodbou rovno, doľava a do ďalšej časti, Patient Pacification Chamber. Tu ste v mieste, kde ste na začiatku hry vyradili Zsazsa. Vybehnite na poschodie, tak ako na začiatku hry. Nad schodmi je na stene ventilačka. Vytrhnite kryt Batclawom, vyhákujte sa tam a máte Riddlerovu trofej.
Even I was shocked when I saw how Maxie Zeus was treated!
Potom choďte dole do miestnosti, kde držal Zsazs rukojemníka. Je tu rozbiteľná stena, odpáľte ju a za ňou je zvláštna cela s obrázkami a knihou na posteli. Zamerajte ju detektívnym módom, vyriešite túto hádanku a získate profil Max Zeus.

Processing Corridor, Holding Cells
Vráťte sa von na chodbu do Processing Corridors, choďte doľava a na konci chodby do Holding Cells. Vyraďte silové pole a vstúpte do miestnosti, kde ste viedli váš prvý boj hry.
Where would you find my home sweet home?
Naľavo je cela s otáznikmi. Zamerajte ju a splníte túto hádanku. Tým ste splnili bonusy v tejto budove.
Potom vyraďte dešifrovačom druhé silové pole a prejdite naspäť do Transfer Loop.

Transfer Loop, Secure Transit
Už sa len vráťte naspäť do Secure Transit, tam skočte dole do výťahovej šachty, ktorú ste predtým otvorili a prejdite dverami v rohu.

-- Za Crocom

Control Room Access
Na krabici pred vami je nahrávka Killer Croc 3. Len prejdite na druhej strane dverami von.

Croc´s Lair
Tak a zbavíte sa Scarecrowa. Skočte naľavo na kovové plošiny. Na stenách okolo sú tri potrubia, z ktorých vyteká voda. Pri nich je na plošine Riddlerova trofej. Line Launcherom sa tam dostaňte a vezmite si ju. Vráťte sa naspäť a pokračujte po kovových plošinách napravo. Na konci sa Line Launcherom presuňte na plošiny na druhej strane kanála a tam na konci opäť na druhú stranu. Tu je chodba vedúca do Crocovho brlohu.
Jeho brloh je vodný kanál, v ktorom sú veľmi príhodne nastavané drevené palety tak, aby ste po nich mohli chodiť. Len kráčajte, alebo sa plížte (je to rýchlejšie), ale nebežte, pretože tým vysielate otrasy do vody, podľa ktorých vás Croc zameria a stiahne vás pod vodu (čím končíte). Vojdite do nej a na začiatku nastavíte senzor. Chodby sú tu ako bludisko, tak aby ste neblúdili, senzor vás navádza k rastlinám, ktoré musíte zozbierať. Takže proste choďte po chodbách a vždy, keď zahnete zle, čísla na senzore sčervenajú a začnú sa pripočítavať. Tak viete, že ste zle a treba sa vrátiť a zmeniť smer. Keď idete dobre, čísla sú biele a ubúdajú, čím ste bližšie k cieľu. Cestou vás tu bude napádať Croc. Keď sa vynorí, rozbehne sa na vás. Zachovajte pokoj a trafte ho do hlavy Batrangom (tentokrát musíte mieriť, nestačí len rýchlovrh cez „Q“ ako pri obroch, s ktorými ste bojovali predtým). To ho zhodí zas do vody. Keď nájdete rastlinu, zhoďte ju Batrangom k vám na dosky a extrahujte z nej potrebnú látku. Jedna rastlina neobsahuje dosť potrebnej látky, takže ich musíte zozbierať viac.
Popisovať podrobnejšie cestu nemá zmysel, senzor s metrami vás navedie. Po druhej rastline pôjdete k zavretej bráne. Tú prerazí Croc, keď sa na vás vrhne. Keď ju extrahujete, prerazí ďalšiu bránu, ktorou budete pokračovať. Keď vezmete štvrtú rastlinu, prerazí dosky, po ktorých ste prišli, takže sa na dosky obďaleč musíte vrátiť Line Launcherom. Pokračujte za poslednou piatou rastlinou. Odteraz budú nasledovať aj takéto útoky, nielen, že sa vynorí a rozbehne na vás, kým ho nezhodíte Batrangom, ale niekedy začne aj ničiť plošiny po ktorých chodíte. Vtedy sa dajte na útek. Hoci inokedy je tu beh zakázaný, v takomto prípade bežte, kým neprestane ničiť plošiny. Potom zas kráčajte, alebo sa plížte. Keď extrahujete piatu rastlinu, aktivujete radar, ktorý ste nechali pri vstupe. Ten vás navedie zase von.
Takže teraz vás už čaká len posledná cesta bludiskom naspäť k východu. Útoky Croca sa zintenzívnia, takže pozor. Tesne pred východom sa naštve a začne ničiť všetky plošiny. Vtedy sa aj zmení kamera (bude vás brať spredu, čo je síce dramatickejšie, ale veľmi nepraktické) a vy len musíte utekať, preliezať brány a utekať. Napokon dobehnete do vstupnej chodby, kde sa pred vami spustia mreže a Croc sa rúti na vás. Zvoľte si vašu pištoľ s výbušným gelom. Tri kusy ste napustili na zem ešte pred vstupom do kanálov. Teraz sa pripravte na ich odpal. Len počkajte, kým bude Croc nad nimi a odpáľte ich. Prepadne sa a vy vyleziete von.

Vráťte sa von a napravo sa presuňte Line Launcherom na plošinu s dverami. Máte tam 3x Jokerove zuby. Prejdite dverami.


12. Caves, znečistenie vody

Old Sewer
Choďte rovno a narazíte na skupinu nepriateľov. Po ich porážke choďte ďalej chodbou k Arkham Chronicles (ktoré ste objavili už predtým). Za priepasťou pri nich vidíte Riddlerovu trofej. Dostanete sa k nej Line Launcherom. Vráťte sa ku kamennej doske a nad ňou sa vyhákujte do ventilačky. Prejdite ďalej do vašej jaskyne.

Batcave
Vyjdite k počítačom, kde začnete robiť protilátku. Po scénke získate Ultra Batclaw, silnejšiu verziu pôvodného háku. Umožní vám ničiť na diaľku rozbiteľné steny, teda aj také, ku ktorým ste sa nemohli dostať pre použitie výbušného gelu. Použite detektívny mód a uvidíte jednu rozbiteľnú stenu neďaleko vás. Použite teda na ňu Ultra Batclaw a strhnite ju. Skočte na plošinu za ňou, vyhákujte sa hore a vyjdite von.
Skočte a plachtite na plošinu pred vami. Je to dosť ďaleko, tak sa snažte plachtiť čo najpriamejšie, aby ste nestratili výšku. Tu na najnižšej plošine je Riddlerova trofej. Vyjdite na najvrchnejšiu plošinu a pomocou Line Launchera sa presuňte na plošinu jaskyne oproti vám.
Na konci jaskyne sa môžete vyhákovať až hore na vrchol tohto kopca/ skaly. No nerobte to. Vyhákujte sa na prvú plošinu nad vami. Z nej sa dostanete von. Poobzerajte sa a napravo vidíte obďaleč plošinu, na ktorej je Riddlerova trofej. Doplachtite tam. Line Launcherom sa vráťte na nižšiu plošinu skaly/kopca, z ktorej ste práve skákali. Tam sa vyhákujte hore na plošinu, z ktorej ste skákali, vráťte sa dnu do jaskyne a vyhákujte sa až nahor. Zhora sa Line Launcherom presuňte oproti vás. Vstúpte do jaskyne. Zneste sa dole na most pod vami. Je to most pred vašou Batjaskyňou, do ktorej sa však už nedostanete. Takže sa vyhákujte do ventilačky nad vami a vráťte sa do kanálov.

Old Sewer
Hneď nad vami si všimnite na strope rozbiteľnú stenu. Strhnite ju Ultra Batclawom, vyhákujte sa hore a nájdete Riddlerovu trofej. Potom pokračujte chodbou. Čakajú tu na vás ďalšie Ivyne rastliny. Teraz sú už silnejšie a vypúšťajú dve výbušné spóry. Čakajte obďaleč na ich vypustenie, obe zničte Batrangom a potom zničte aj rastlinu. Len prejdite chodbou do ďalšej časti.

Main Sewer Junction
Aj tu sú rastliny, tak pozor. Taktiež máte kvôli ich koreňom zhoršený prístup. Choďte naľavo a Line Launcherom sa presuňte na kovovú plošinu za koreňmi. Potom pokračujte nahor tak, ako minule. Po ochodze doprava, dvakrát skok pred vás, po spadnutej stene nahor, hore cez deravý stĺp až na plošinu, po ktorej tečie voda. Tu treba pokračovať hore po ďalšej spadnutej stene, no najprv skočte do diery v stĺpe pred vami. Z neho vidíte dieru v ďalšom stĺpe oproti, kde je Riddlerova trofej. Dostanete sa tam teraz Line Launcherom. Vráťte sa naspäť na plošinu s tečúcou vodou a hore po spadnutej stene. Preskočte na plošinu napravo. Tu ste pri minulej návšteve šli doľava, no tá cesta je uzavretá rastlinami. Napravo je plošina s Riddlerovou trofejou, kam ste sa minule nemohli dostať, no teraz máte Line Launcher, tak sa tam presuňte a vezmite si ju.
Tu choďte napravo, vylezte hore na stenu, tam choďte naľavo, preskočte dve diery a vylezte na konci na vyvýšené miesto. Otočte sa smerom, odkiaľ ste prišli a v diaľke vidíte plošinu. Presuňte sa tam Line Launcherom. Vylezte hore na túto plošinu. Nad vami je rozbiteľná stena. Zatiaľ ju ignorujte a prejdite pár metrov vpred. Napravo je pod vami malá plošina, na ktorej je Riddlerova trofej. Vezmite si ju a vráťte sa hore. Teraz sa zamerajte na tú rozbiteľnú stenu, za ktorou aj vidíte nepriateľov. Strhnite ju Ultra Batclawom. Nepriatelia sa prídu pozrieť, čo sa stalo. Môžete Batclawom zhodiť aj ich. Potom sa hore vyhákujte.

Pump Control Room
Tu nájdete Riddlerovu tajnú mapu. Pokračujte chodbou a na sude je nahrávka Killer Croc 4. Prejdite ďalej.

Pressure Control Junction
Pred vami sú dvaja nepriatelia. V chodbe naľavo so schodmi máte 3x Jokerove zuby a aj v chodbe napravo máte 3x Jokerove zuby. Môžeme začať naľavo. Vybehnite hore schodmi. Neďaleko dverí je na stene napravo rozbiteľná časť. Zhoďte ju Ultra Batclawom a hore je Riddlerova trofej. Prejdite dverami.

Pump Room
V miestnosti pod vami sú nepriatelia. Najprv sa Line Launcherom presuňte na plošinu so sudmi oproti v rohu. Na sude je nahrávka Killer Croc 5. Skočte dole a porazte nepriateľov. Jeden má zbraň a dvaja sú tu špeciálni, tak pozor. Keď ich porazíte, vyraďte dešifrovačom na stene dva ovládacie panely. Tým odstavíte dve pumpy. Vyhákujte sa naspäť hore a vráťte sa do predošlej časti.

Pressure Control Junction
Len zbehnite dole na rázcestie a zvoľte druhú cestu vedúcu do riadiacej miestnosti.

Control Room
Tu je šesť ozbrojených nepriateľov. Máte tu miesta na ukrývanie a obľúbené sochy, takže zužitkujte, čo ste sa doteraz naučili a vyraďte ich. V hale sú dve rozbiteľné steny. Obe ich strhnite Ultra Batclawom. Za jednou je Riddlerova trofej, za druhou je Arkham Chronicles 17. Potom choďte do riadiacej miestnosti, kde je na stene ovládací panel. Vyraďte ho vaším dešifrovačom. Je to ten náročnejší, takže opäť tri zámky v časovom limite. Keď ho vyradíte, vráťte sa do predošlej miestnosti. Cestou sa vám postavia dvaja nepriatelia. Pohoda.

Pressure Control Junction
Cestou narazíte v chodbe na balíček, v ktorom sú 3x Jokerove zuby. Prejdite do centrálnej haly, kde je rázcestie a padnete do Jokerovej pasce. Vypustí na vás obra a pár nepriateľov. na obra používajte klasickú taktiku, keď sa rozbehne, hoďte mu do hlavy Batrang a uskočte. Problémom sú nepriatelia, pretože vás zdržujú od obra a ak sa venujete im, riskujete zásah od obra, či už pri rozbehu, či pri jeho máchaní rukami. Takže sa snažte vyhýbať nepriateľom a sústrediť sa na obra. Keď ho dvakrát omráčite, tak ho začnite mlátiť a keď padne na kolená, tak na neho vyskočte. Keď ste na ňom, tak ho využite na mlátenie nepriateľov. po chvíli vás zhodí a musíte celý proces zopakovať. Opäť problém, obor dostane počas boja ešte dve várky nepriateľov ako posily. Keď je ich tam priveľa, je ťažké sa im vyhýbať, takže môžete pár zmlátiť, ale vždy pozor na obra. Keď napokon obra porazíte, tak dorazte nepriateľov.
Choďte do miestnosti, z ktorej sa obor vydral von. Strhnite tam Ultra Batclawom rozbiteľnú stenu. Vyhákujte sa tam, je tam Arkham Chronicles 18. Otočte sa a strhnite druhú rozbiteľnú stenu povyše vás. Vyhákujte sa tam. Skočte na plošinu vedľa tej, kde ste. Tam je rozbiteľná podlaha. Umiestnite na ňu výbušný gel, skočte naspäť na susednú plošinu a gel odpáľte. Tým ste zhodili výťah. Povyše vás je teraz ďalšia rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom a vyhákujte sa tam. Prejdite dverami von.


13. Arkham Outside, Poison Ivy

Arkham West
Tu vás čakajú opäť rastliny, blázni a jeden ozbrojený nepriateľ v strážnej veži. Keď sa ich zbavíte, choďte na strechu Lekárskej budovy. Choďte nad malý záliv, neďaleko prechodu do Arkham East. Na plošine na brale oproti vám vidíte Riddlerovu trofej. Vidieť ste ju tam mohli už dávno. Teraz, keď máte Line Launcher, tak si po ňu skočte.
Does Scarecrow´s gas break down barriers as it drives you insane?
Potom sa presuňte k tunelu vedúcemu do Arkham East. Pred ním sú dva stĺpy s akoby klenbou. Vylezte na ne a na stene pri vás/ povyše vás vidíte rozbiteľnú stenu. Strhnite ju Ultra Batclawom a vyhákujte sa tam. Uvidíte tu kanistre na Scarecrowov plyn. Zamerajte ich a vyriešite túto hádanku.
Potom prejdite tesne pred dvere vedúce do opusteného tunelu. Na strope medzi dverami a nápisom „Arkham East“ je tiež rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom, vyhákujte a hore a nájdete tam Riddlerovu trofej. Potom konečne vstúpte do tunela.

Abandoned Tunnel
Len prejdite tunelom do Arkham East. V tuneli je pár nepriateľských rastlín a pri východe sú 3x Jokerove zuby.

Akrham East
Na zemi sú ďalšie nepriateľské kvety a v dvoch strážnych vežiach sú aj dvaja ozbrojení nepriatelia. Žiadny problém. Vyhákujte sa na najbližšiu a potichu ho vyraďte. Máte tu aj 2x Jokerove zuby. K druhému sa môžete presunúť Line Launcherom, alebo proste zoskočiť, obísť si ho a vyhákovať sa k nemu. Môžete sa popreháňa za rastlinami, ale inak keď ste pripravení, tak sa vráťte do Botanickej záhrady. Na schodoch k nej sú pri rastline 2x Jokerove zuby (posledné pre túto oblasť).

Glasshouse Entrance, Botanical Glasshouse, Flooded Corridor
Po vstupe musíte obísť prekážku rovnako, ako ste ju obchádzali pri ceste von. Naľavo do výklenku, do kanála pod ňou a z neho sa vyhákovať hore. Cestou vás čakajú dve rastliny. Už vypúšťajú tri spóry. Prejdite do Botanical Glasshouse.
Sú tu štyri nepriateľské rastliny. Inak je hala prázdna, len vyjdite hore a prejdite dverami do ďalšej časti.
Pri vás sú 3x Jokerove zuby (posledné pre túto oblasť). Voda pred vami je stále zelektrizovaná, no trosky v bráne, ktoré tam zhodil Joker, prerazili korene Ivy. Line Launcherom sa presuňte za vodu k nepriateľskej rastline. Nasledujte ten koreň, ktorý vás láka. Prejdite dverami do stredovej časti. Tam vás napadnú dvaja strážcovia pod vplyvom Ivy. V pohode ich porazte. Koreň je za veľkou priepasťou. Presuňte sa za ním Line Launcherom a vojdite do dverí, kde ste sa minule stretli s Ivy.

Elizabeth Arkham Glasshouse
Tu vás čaká súboj s Poison Ivy. Je to veľká rastlina, uprostred ktorej je Ivy. Útočí na vás dvoma koreňmi, ktorá udrú do zeme a tam na chvíľu vyrastú jedovaté korene. Stačí vám uskočiť, alebo utiecť. Rovnako, ako potom, keď po vás budú strieľať spóry dve chápadlá pri centrálnej rastline. Treba sa uhýbať. Takže buď len behajte sprava doľava a naspäť, alebo uskakujte. No zároveň buďte pripravení. Hádžte Batrangy do centrálnej rastliny - kedykoľvek, odoberáte malú časť života, no hlavne keď sa otvorí a odhalí Ivy, vtedy odoberáte života viac. Po boji padne centrálna rastlina na zem k vám. Bežte k nej a nastriekajte výbušný gel na jej obal. Odpálite ho, no nestačí to na jeho zničenie a rastlina sa dá opäť do boja.
Tu vám hra uloží pozíciu a obnoví časť života. Opäť musíte dostať rastlinu dole a aby to bolo ťažšie, prídu jej na pomoc ďalší strážcovia pod jej vplyvom. Takže musíte bojovať s nimi a zároveň sa uhýbať útokom rastliny. Keď ich porazíte, tak sa opäť zamerajte na Ivy a opäť do nej hádžte Batrangy, kým nepadne. Použite na jej obal výbušný gel, odpáľte a zničíte ho. V následnej scénke sa vyhákujete von.


14. Návraty, bonusy

Arkham North
Teraz, ak chcete, môžete rovno vyraziť k záveru hry, kam vás aj volá ukazovateľ na mapke. Joker je pripravený na veľké finále. No ak chcete, môžete sa ešte vrátiť do jednotlivých oblastí a pozbierať bonusy, ktoré ste zanechali. Ak nechcete, preskočte rovno k časti „Finále“.
V severnej časti máte troch bláznov. Pri prechode do Arkham East sú pred bránou 2x Jokerove zuby. V strážnej veži pri prechode do Akrham West sú tiež 2x Jokerove zuby (tým by ste mali mať všetky z celej hry). Z tejto strážnej veže sa pozrite na západ smerom k zničenej budove. Uvidíte plošinu, na ktorej je Riddlerova trofej. Dostanete sa tam teraz pomocou Line Launcheru. Skočte dole na zem a otočte sa. Na stene pod plošinou, z ktorej ste zoskočili, je rozbiteľná časť. Strhnite ju Ultra Batclawom a za ňou je Riddlerova trofej. Potom prejdite do chodby vedúcej do Arkham West. Keď prejdete dverami a vstúpite do spojovacej časti (nad vami sú trámy pre vyháknutie sa), tak sa otočte. Nad vami je na stene rozbiteľná časť. Strhnite ju Ultra Batclawom a vyhákujte sa hore po Riddlerovu trofej. Vráťte sa naspäť na dvor Severného nádvoria. Choďte popri prechode do Arkham East z ľavej strany budovy za múr do záhrady a tam vstúpte do jaskyne. Pred dverami vedúcimi priamo do jaskyne sa otočte a uvidíte rozbiteľnú stenu. Strhnite ju Ultra Batclawom a za ňou je Riddlerova trofej.
Odtiaľto prejdite jaskyňou a vyjdite von na bralo. Opäť by mala nasledovať scénka ako predtým, keď sa spustíte do svojej jaskyne.

Croc´s Lair
Len prejdite cez Batcave a prejdite do Old Sewer. V kanáloch len prejdite na prvé rázcestie a dajte sa doprava. Za dverami vojdete do Croc´s Lair. Hneď za dverami je nad vami rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom a hore je Riddlerova trofej.
(Poznámka. Ak sa chcete dostať naspäť do Pressure Control Junction /kde vás prepadli Jokerovi ľudia a uzavreli prechody silovými poľami/ tak choďte do a z Main Sewer Junction do Pump Control Room a tam je pred dverami ovládací panel, ktorým môžete vyradiť silové polia. To len pre prípad, že chcete ísť von touto cestou, alebo, ak ste zabudli napriek návodu nejaký bonus v tej časti).

Utility Corridor
Ďalší bonus je v budove Intensive Treatment. Môžete tam prejsť z Croc´s Lair, no je to dlhá cesta cez výťahovú miestnosť nahor. Môžete prejsť z Croc´s Lair cez kanál do Main Sewer Junction, do Surface Access a von cez rozbúranú budovu do Arkham North (tadiaľto ste mohli ísť aj naspäť do Croc´s Lair, ale cez Batcave to bolo kvôli predošlému bonusu bližšie). Tu sa zo strážnej veže s Line Launcherom prehupnúť na terasu nad vchodom, vojsť cez Maintenance Access do Intensive Treatment Lobby a tam do Utility Corridor.
Je to len spojovacia chodba, ktorou ste sa na začiatku hry dostali prvýkrát von. Je tu za mrežami Riddlerova trofej. Teraz už máte výbušný gel, ktorým môžete odpáliť rozbiteľnú stenu hneď vedľa a trofej si vziať.

Abandoned Chamber
Ďalšie bonusy sú v Botanickej záhrade. Prejdite do Arkham East a vstúpte do záhrad. Prejdite cez vstupné časti do Flooded Corridor (nemá zmysel to popisovať, boli ste tam pred pár minútami). Tu sú obaja strážcovia, s ktorými ste bojovali, no na nič sa nepamätajú. Je tu vstup do ventilačky (ktorou ste sem kedysi sami prišli). Vlezte do nej a prejdite dverami do Abandoned Chamber.
Skočte na plošinu pred vami, na plošinu doprava, na plošinu oproti nej, prebehnite k vodopádu. Po rímse prerúčkujte na vodopád, vylezte naň a skočte na plošinu za vami. Z nej choďte na kovovú rampu. Neprejdite ňou, ale vylezte na stĺp pri nej, prerúčkujte okolo neho, aby ste mohli vyliezť hore. Tam si všimnite v detektívnom móde rozbiteľnú stenu. Strhnite ju Ultra Batclawom a s Line Launcherom sa spuste do priestoru za ňou. Je tam Riddlerova trofej.

Titan Production Facility
Vráťte sa naspäť do Flooded Corridor a cez Aviary prejdite Titan Production Facility. Tu ste získali Line Launcher. Opäť sa s ním presuňte na miesto, kde ste bojovali s obrami. Otočte sa k dverám, ktorými ste vošli. Naľavo od nich je rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom a s Line Launcherom sa do nej presuňte. Je tam Arkham Chronicles 19. S Line Launcherom sa vráťte naspäť a opustite Botanické Záhrady.

Library
Naspäť vonku v Arkham East vstúpte do Arkhamskeho Sídla. Len vojdite hlavnou bránou a prejdite do hlavnej haly. Tam choďte doprava a južným koridorom prejdite do Knižnice.
Naľavo je v knižnici silové pole a pred ním na stene ovládací panel, ktorý vyraďte dešifrovačom. Za ním je na stole nahrávka Scarecrow 4.

East Wing Corridor
Vráťte sa do hlavnej haly (Main Hall) a na severe prejdite doprava. Je to len spojovacia chodba, v ktorej je rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom a za ňou je Riddlerova trofej.

West Wing Corridor
Vráťte sa do hlavnej haly a choďte na severe doľava (teraz v podstate rovno). Opäť spojovacia chodba, v ktorej je rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom a v miestnosti za ňou je nahrávka Scarecrow 5.

Arkham Records Room
Rovno z West Wing Corridoru prejdite sem.
Our records show that a Strange transfer request was made in this room.
Je tu jedna miestnosť blokovaná silovým poľom. Na stene pri nej vyraďte dešifrovačom ovládací panel. Vstupná časť má zelektrizovanú podlahu, tak použite Line Launcher, aby ste sa presunuli za ňu. Tam je napravo hromada spisov označených „Strange Files“. Zamerajte ich detektívnym módom a vyriešite túto hádanku. Zároveň získate profil Hugo Strange.

Medical Foyer
Predposledné bonusy sú v Medicínskom centre v Arkahm West. Prejdite tam z Arkham East (pred Arkham Mansion) cez opustený tunel, čím sa dostanete blízko budovy. Vojdite hlavným vchodom. Na stole pred vami je nahrávka Riddler 3.
Is this generosity of our benefactors on the Wayne?
Na stene za nahrávkou, trochu napravo je ďakovná tabuľa Waynovej nadácii, ktorá pomohla založiť túto budovu. Zamerajte ju po priblížení v detektívnom móde a vyriešite túto hádanku. Zároveň získate profil Alfred Pennyworth (posledný profil do sady).
Prejdite na koniec tejto časti pred vstup do Sanatória. Pri dverách sa otočte a na stene pred vami je rozbiteľná časť. Strhnite ju Ultra Batclawom a za ňou je Arkham Chronicles 20. Prejdite do Sanatória.

Sanatiorum
Napravo je v sanatóriu výťah. Nad ním je ventilačka, ktorou sa dá dostať opäť do nižšieho podlažia, keďže výťah nefunguje. No zatiaľ tam nechoďte. Naľavo od výťahu je v stene ďalšia ventilačka. Strhnite kryt Batclawom a vnútri je Riddlerova trofej.
Teraz navštívte všetky tri miestnosti, kde ste kedysi zachránili troch doktorov.

X-Ray Room
Prejdite zo sanatória chodbou a choďte doprava. Po vstupe je na stene nad vami (nad vstupnými dverami) rozbiteľná časť. Strhnite ju Ultra Batclawom a za ňou je Arkham Chronicles 21.

Surgery Room
V chodbe nad sanatóriom choďte na sever a prejdite do Operačnej sály. Hneď naľavo sú dvere so silovým poľom a pri nich ovládací panel. Vyraďte ho dešifrovačom a za dverami je nad schodmi Riddlerova trofej.

Patient Observation
V chodbe nad sanatóriom choďte doľava a vstúpte do miestnosti. Vyhákujte sa na potrubie za blokádou. Spustite sa dole k zachráneným doktorom a prejdite dverami. Otočte sa napravo a vytrhnite Batclawom kryt ventilačky v stene. Za ňou je Riddlerova trofej.

Secure Access
Vráťte sa do Sanatória. Choďte k výťahu a vlezte do ventilačky nad ním. Spustite sa výťahovou šachtou dole.
Are you going to take your hat off to Harley, Bats?
Dole vlezte do ďalšej ventilačnej šachty a lezte na jej koniec. Než vyrazíte kryt a vyjdete von, choďte doprava a tam sa spustite do uzavretej miestnosti. Bola to kancelária doktorky Harleen Quinzel, našej známej Harley Quinn. Zamerajte detaktívnym módom stenu s novinovými článkami o Jokerovi a jej starú čiapku na stole a vyriešite túto hádanku.
Vráťte sa do ventilačky a vylezte von do chodby. V chode je rozbiteľná stena. Strhnite ju Ultra Batclawom a v operačnej miestnosti za ňou je Riddlerova trofej. Vráťte sa späť do chodby a choďte k diere v stene. Tam je ovládací panel oproti silovému poľu. Vyraďte ho dešifrovačom. Za silovým poľom je na stole nahrávka Riddler 4.

Experimental Chamber
Cez dieru v stene prejdite zo Secure Access do Lower Corridor a ním prejdite až do Experimental Chamber. Je to hala, kde ste zachraňovali Gordona a bojovali potom s Baneom. Tak ako predtým, prelezte napravo ventilačkou až do veľkej haly a tam vstúpte do centrálnej miestnosti, kde bol predtým zavretý Bane. Na stole je tu nahrávka Riddler 5.

Penitentiary
Teraz sa vráťte celou cestou až von z Medicínskej budovy. V Arkham West choďte k budove oproti, Penitentiary. Nechoďte k dverám, pri ktorých sú nepriatelia, tam je už záver. Choďte do Cell Access ako predtým. Len prebehnite do centrálnej časti (Main Cell Block) a odtiaľ doprava na západ do strážnej miestnosti, kde ste zachránili dvoch strážcov a miestnosť bola následne zatopená plynom.

Guard Room
Nad miestnosťou so strážcami sa vyhákujte na ventilačné potrubie. Tam strhnite, alebo odpáľte rozbiteľnú stenu. Tým získate prístup do miestnosti s plynom. Na opačnej strane miestnosti vidíte rozbiteľnú stenu. Strhnite ju Ultra Batclawom a presuňte sa za ňu s Line Launcherom. Tu vyraďte naľavo Batrangom, či Batclawom prepínač, ktorým spustíte ventiláciu a tá odsaje plyn z miestnosti. Za dverami pri vás je Riddlerova trofej. Tam môžete aj dešifrovačom vyradiť ovládací panel na stene pre skrátenie si cesty preč, no aj tak sa ešte vráťte dole do miestnosti, z ktorej ste odsali plyn.
When is something right in front of your eyes but still hidden from view?
Z plošiny, kde ste prepli prepínač na odsatie plynu, sa pozrite na stenu oproti, v podstate na miestnosť s oboma strážcami. Na stene v miestnosti nad nimi je otáznik a nad sklom, za ktorými sú, je bodka. Spojte to do otáznika a vyriešite túto hádanku.
Potom skočte dole do miestnosti, z ktorej ste odsali plyn. Pri zatopenej časti je tam rozbiteľná stena. Odpáľte ju, alebo ju strhnite. Za ňou je Arkham Chronicles 22.

Main Cell Block, The Green Mile, Security Control Room
Vráťte sa do Main Cell Block. Choďte do väčšej miestnosti a z nej do prechodu do The Green Mile. Naľavo je v stene diera, ktorú ste kedysi odpálili vy. Za ňou je zelektrizovaná voda. Presuňte sa za ňu Line Launcherom. Na stene je tu ovládací panel, ktorý môžete vyradiť dešifrovačom, čím vypnete vo vode elektrinu. No podstatné je, že je tu aj kamenná tabuľa, Arkham Chronicles 23, čo je posledný bonus, ktorý ste zozbierali a máte ich 240 z 240. Tým ste porazili Edwarda Nigmu a aj začujete, ako ho už dostala polícia. Vyriešené, hotovo.
No stále zostáva posledná časť kroniky Arkhamu. Z tejto predposlednej ste pochopili, že Arkhamov duch pretrváva v tomto zariadení a posadol živého človeka. Prejdite naspäť vodou, v ktorej ste už odpojili elektrinu a prejdite to The Green Mile. Len prejdite do Security Control Room, kde ste naposledy nechali správcu Quinciho Sharpa. Vojdite do miestnosti v strede, kde ste ho nechali a na zemi je kruhový text ako aj ostatné kroniky Arkhamu a uprostred toho je niekoľkokrát napísané „Batman“.
Zamerajte detaktívnym módom tento nápis a získate Arkham Chronicles 24. Tak a tým ste vyriešili, čo ste mohli. Zistili ste, že správca Quinci Sharp bol posadnutý duchom Amadeusa Arkhama. Vráťte sa von.


15. Finále, Joker

Arkham West
Choďte k druhému vstupu do budovy Penitentiary. Sú tam štyria nepriatelia, no nenapadnú vás, ale vítajú vás na Jokerovej párty. Skontrolujú si vás na zozname hostí a vpustia vás dnu. Môžete ich napadnúť a poraziť, ak chcete. Vojdite dnu.
Tu je ďalší dav nepriateľov, ktorí vás víta. Tiež ich môžete napadnúť a poraziť, no pri pohľade na ich počet, je vám zrejme jasné, že to nebude ľahké. Prejdite touto miestnosťou ďalej.

Visitor Room
Zájdite k Jokerovi. Po scénke sa preberáte z výbuchu. Prejdite dverami, ktorými šiel Joker a čaká vás súboj s dvoma jeho obrami a bežnými nepriateľmi. Je to klasický boj ako už niekoľkokrát predtým. Keď sa obri rozbehnú, trafte ich Batrangom. Keď narazia do steny, trochu ich mláťte, kým nepadnú na kolená, skočte na nich a kým metajú rukami, smerujte ich na nepriateľov a hlavne na druhého obra. Keď padnú obri, tak len dorazte nepriateľov.
Potom nasleduje dlhšia scénka a finálny boj s finálnym nepriateľom, zmutovaným Jokerom. Uhýbajte sa jeho útokom, kým nevyskočí hore. Potom porazte nepriateľov, ktorých na vás pošle. Pozor na balíčky, ktoré k vám dole zhodí, spravia bum. Po ich porážke, keď bude otočený chrbtom, ho zachyťte Ultra Batclawom a zhoďte dole. Do podlahy sa mu zabodnú drápy, tak ho mláťte. Keď sa oslobodí, tak zas vyskočí hore a pošle na vás ďalších nepriateľov. Porazte druhú várku, opäť ho zhoďte, no musíte byť rýchly. Teraz nebude čakať a ak premeškáte svoju chvíľu, tak pošle ďalších nepriateľov. Zhoďte ho, trochu ho pomláťte, keď sa oslobodí, utekajte, kým opäť nevyskočí hore. Príde tretia várka nepriateľov. Jeden z nich sa už môže dostať aj ku zbrani, tak pozor na neho. Po ich porážke opäť nečakajte a rýchlo zhoďte Jokera Ultra Batclawom poslednýkrát.

Zdroj: http://www.abcgames.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář